Кардиология

Friday
Apr 19th

Вход/Регистрация

ДУ "ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України оголошує конкурс!

З прийому в клінічну ординатуру за спеціальностями:

  • кардіологія - 2 місця;
  • ревматологія - 1 месце.

З прийому в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальностями:

  • кардіологія - 3 місця;
  • ревматологія - 1 месце.

Документи приймаються з дня оголошення за адресою:

м. Київ, вул. Нароного ополчення, 5.

Телефон для довідок: (044) 249-70-03


 

ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ
НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»


ХОЛ ЧЕМПІОНІВ21 ВЕРЕСНЯ (СЕРЕДА)09:00–11:00 Спільна наукова сесія Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України
Президія: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, проф. Джон Камм, проф. Л. Говдак

1. Антиангінальна терапія для лікування енергетичної кризи міокарда
Luis Henrique Wolff Gowdak (Бразилія)

2. Оптимізація антикоагулянтної терапії у пацієнтів з фібриляцією передсердь у реальній клінічній практиці
Джон Камм*

3. Можливості реалізації концепції трансляційної медицини у невідкладній кардіології
О.М. Пархоменко (Київ)
* За наукової підтримки компанії «Байєр»

11:00–11:40 Науково-практичний симпозіум Комбінація статинів і антигіпертензивної терапії: від усвідомлення необхідності до практичних інновацій
Учасники: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, чл.-кор. НАМН України, проф. К.М. Амосова, проф. М.І. Лутай

11:40–12:20 Науково-практичний симпозіум Дискусійні питання антитромботичної терапії
К.М. Амосова (Київ)

12:20–13:00 Науково-практичний симпозіум компанії «Байєр»
Антикоагулянтна терапія ривароксабаном кардіологічних пацієнтів із різним ступенем кардіоваскулярного ризику: від клінічних досліджень до реальної клінічної практики
Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, проф. О.С. Сичов

13:00–14:00 ПЕРЕРВА

14:00–14:40 Науково-практичний симпозіум Прихильність до лікування
Учасники: проф. М.М. Долженко, проф. О.І. Мітченко

14:40–15:20 Науково-практичний симпозіум Лікування артеріальної гіпертензії в Україні — що ми недооцінюємо
Учасники: проф. Ю.М. Сіренко, проф. В.Й. Целуйко

15:20–16:00 Науково-практичний симпозіум
Від артеріальної гіпертензії до серцевої недостатності: пошук сучасних підходів до лікування на кожному етапі серцево-судинного континууму

1. Блокатори рецепторів агіотензину ІІ: порівняння молекул
Ю.М. Сіренко (Київ)

2. Артеріальна гіпертензія в пацієнтів із серцевою недостатністю — особливості застосування антагоністів альдостерону
О.Й. Жарінов (Київ)

16:00–16:40 Науково-практичний симпозіум
Фіксована комбінація трьох антигіпертензивних засобів — розкіш чи необхідність?
Учасники: акад. НАМН України, проф. Г.В. Дзяк, проф. Т.В. Колесник

16:40–18:00 Спільна сесія Асоціацій кардіологів України і Польщі
Кардіологія Польщі та України: клінічний підхід, заснований на Європейських рекомендаціях
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, проф. О.C. Сичов, проф. М. Худзик

1. Обстеження пацієнтів після інфаркту міокарда — чи необхідно кожному хворому проводити ЕКГ?
M. Худзик (Польща)

2. Чи може реабілітація після інфаркту міокарда попередити розвиток серцевої недостатності?
T. Рехчінскій (Польща)

3. Аритмія у пацієнтів після інфаркту міокарда: фібриляція передсердь
O.С. Сичов (Україна)

4. Аритмія у пацієнтів після інфаркту міокарда: шлуночкові аритмії
С. Штек (Польща)


 

 

Вельмишановні працівники медичної галузі!

Маємо за честь запросити Вас узяти участь у VI Конференції Асоціації аритмологів України, яка відбудеться 19–20 травня 2016 року в м. Києві.

У межах цього об’єднаного форуму будуть проведені пленарні та секційні засідання, круглі столи, майстер-класи, інтерактивні сесії та дискусії, прочитані лекції провідних фахівців. Одним з основних питань, які пропонуються обговорити, – це впровадження Національних настанов та останніх доповнень до рекомендацій з лікування порушень ритму серця.

Програма засідань розрахована не тільки на електрофізіологів, аритмологів, кардіологів та кардіохірургів, а й на наших колег, які працюють у первинній ланці охорони здоров’я, – сімейних лікарів та терапевтів, а також представників суміжних спеціальностей – неврологів, педіатрів, фахівців з функціональної діагностики. На цьому форумі відбудеться спільне засідання Асоціації аритмологів України та Європейської асоціації ритму серця (EHRA). Підсумки роботи заходу підведе Генеральна Асамблея.

Цей науково-практичний захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році» МОЗ та НАМН України.

Під час окремої сесії буде проведений конкурс молодих вчених та сесія стендових доповідей.

У межах форуму буде працювати виставка лікарських засобів та виробів медичного призначення. Після завершення конференції всі учасники отримають сертифікати затвердженого зразка.

 


Президент Асоціації кардіологів України,
директор ННЦ "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска",
академік НАМН України, професор

Співголова Асоціації аритмологів України, професор

Співголова Асоціації аритмологів України, професор

В.М. Коваленко

О.С. Сичов

О.С. Стичинський


Тематика конференції:

- фундаментальна аритмологія

- раптова серцева смерть

- популяційні дослідження поширеності аритмій

- невідкладна допомога при аритміях

- методи функціональної діагностики в аритмології

- фармакологічні засоби в лікуванні аритмії

- інвазивна та неінвазивна електрофізіологія

- катетерна радіочастотна абляція

- суправентрикулярні тахіаритмії

- кардіостимуляція

- фібриляція та тріпотіння передсердь

- ресинхронізаційна терапія

- тромбоемболічні ускладнення та їх попередження

- імплантація кардіовертерівдефібриляторів

- шлуночкові порушення серцевого ритму

- аритмії та поєднані з ними хвороби та стани

- порушення провідності імпульсу

- вікові та гендерні особливості аритмій

- природжені синдроми та феномени

- медична статистика в аритмології

- проаритмії

- організаційні питання

 
Готель «Русь»
вул. Госпітальна, 4
Конференц-зали «Е, А, В, С, Д» (перший поверх)

Реєстрація учасників 19 травня 2016 року о 08.30

Відкриття конференції 19 травня 2016 року о 09.30


 Форма участі: усна доповідь, доповідь на конкурсі молодих вчених, стендова доповідь, статті, тези.


 

Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5 ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН

Тел. для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22; факс: (044) 249-70-03, 275-42-09

Усні доповіді: з приводу включення усної доповіді в програму контактувати з оргкомітетом за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Усна доповідь) до 20 квітня 2016 р. включно.

Конкурс молодих вчених: відбудеться під час окремої сесії.

Умови надання робіт на конкурс: вік до 35 років на 01.01.2016 р., моноавторство, структура роботи – назва публікації, прізвище та ініціали автора, заклад, в якому проводилось дослідження, місто, країна, мета дослідження, методи дослідження, отримані результати, висновки. Від одного автора приймається тільки одна робота. Заявки на участь приймаються до 20 квітня 2016 р. включно за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Конкурс молодих вчених). Переможці конкурсу будуть оголошені під час Асамблеї Асоціації аритмологів України.

Правила оформлення статей – за вимогами Українського кардіологічного журналу (вимоги розміщені на сайті www.strazhesko.org.ua). Статті приймаються до 20 квітня 2016 р. за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Статті). Статті, які пройшли рецензування, будуть надруковані в журналі «Аритмологія».

Правила оформлення тез:

1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman, 12 пт, через 1 інтервал. Мова українська, російська, англійська.

2. Структура тез: назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали авторів; заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто.

3. Текст тез повинен включати: мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати; (усі абревіатури повинні розшифровуватися).

4. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу org-vavilova@yandex.ru В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи. Наприклад: ЗавгороднійВІДніпропетровськ1 для першої роботи і ЗавгороднійВІДніпропетровськ2 для другої роботи. Ім’я файла задається українськими літерами без пропусків та розділових знаків.

Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом.

Усі відібрані тези будуть надруковані у журналі «Аритмологія».

Обов’язково вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь.

Тези приймаються до 20 квітня 2016 р. включно за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – тези доповідей або стендова доповідь).

До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.

Тези, що не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без узгодження з авторами.

Бронювання готелю: з цього приводу звертатися до Гуляницької Марини за телефоном (044) 249-70-03 або за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru

 
Страница 3 из 26