Кардиология

Friday
Apr 19th

Вход/Регистрация

VII Конференція Асоціації аритмологів України відбудеться 18–19 травня 2017 року в м. Києві

Форма участі: усна доповідь, доповідь на конкурсі молодих вчених, стендова доповідь, статті, тези.

Для включення в програму доповідей подання тез чи статей є обов’язковим.

Усні та стендові доповіді: з приводу включення усної доповіді в програму контактувати з оргкомітетом за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ua (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Усна чи стендова доповідь) до 20 квітня 2017 р. включно.

Конкурс молодих вчених: відбудеться під час окремої сесії. Умови надання робіт на конкурс: вік до 35 років на 01.01.2017 р., моноавторство, структура роботи – назва публікації, прізвище та ініціали автора, заклад, в якому проводилося дослідження, місто, країна, мета дослідження, методи дослідження, отримані результати, висновки. Можлива також презентація клінічного випадку. Від одного автора приймається тільки одна робота. Заявки на участь приймаються до 20 квітня 2017 р. включно за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ua (з приміткою – Асоціація аритмологів України – конкурс молодих вчених). Переможці конкурсу будуть оголошені під час Асамблеї Асоціації аритмологів України.

Правила оформлення статей – за вимогами Українського кардіологічного журналу (вимоги розміщені на сайті www.strazhesko.org.ua). Статті приймаються до 20 квітня 2017 р. за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ua (з приміткою – Асоціація аритмологів України – статті). Статті, які пройшли рецензування, будуть надруковані в журналі «Аритмологія».

Правила оформлення тез:

1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman, 12 пт, через 1 інтервал. Мова українська, російська, англійська.

2. Структура тез: назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали авторів; заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто.

3. Текст тез повинен включати: мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати (усі абревіатури повинні розшифровуватися).

4. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу org-vavilova@yandex.ua В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи. Наприклад:ЗавгороднійВІДніпро1для першої роботи іЗавго род нійВІДніпро2 для другої роботи. Ім’я файла задається українськими літерами без пропусків та розділових знаків.

Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом.

Усі відібрані тези будуть надруковані у журналі «Аритмологія».

Обов’язково вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь.

Тези приймаються до 20 квітня 2017 р. включно за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ua (з приміткою – Асоціація аритмологів України – тези доповідей або стендова доповідь).

До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву. Тези, що не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без узгодження з авторами.

Бронювання готелю: з цього приводу звертатися до Гуляницької Марини за телефоном (044) 249-70-03 або за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ua


Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5 ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН

Тел. для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22; факс: (044) 249-70-03, 275-42-09

 

 

 


23 листопада, Конгрес-центр готелю «Космополітъ»


X засідання Українського товариства з атеросклерозу

«Багатофакторна профілактика атеросклерозу та його ускладнень»


 

Основні науково-практичні напрямки конференції:

• Нові Європейські рекомендації з дисліпідемій (2016 р.) та профілактики серцево-судинних захворювань (2016 р.);

• Сімейна гіперхолестеринемія з позиції Європейських рекомендацій: поширеність, діагностика та лікування (круглий стіл);

• Проблема непереносимості статинів: міф чи реальність?

• Специфічні фактори ризику у жінок (актуальна дискусія);

• Цукровий діабет та гіпотиреоз – основні ендокринні пре диктори серцево-судинних захворювань;

• Фіксовані медикаментозні комбінації в кардіології.


Програмою конференції передбачені лекції, наукові доповіді, круглі столи, дискусії.


Участь у конференції є безкоштовною

Місце проведення:

Конгрес-центр готелю «Космополітъ», м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6 (вхід зі сторони кінотеатру Баттерфляй, 5 поверх)

Відкриття конференції відбудеться 23 листопада о 10.00.

Реєстрація учасників з 09.00.


 

Оргкомітет:

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України

Тел./факс (044) 249-88-10

E-mail: cardiom@bigmir.net

 

Президент Асоціації кардіологів України,

академік НАМН України, професор                                                                                                                        Коваленко В. М.

Співголова Українського товариства з атеросклерозу,

професор                                                                                                                                                                     Лутай М. І.

Співголова Українського товариства з атеросклерозу,

професор                                                                                                                                                                     Мітченко О. І.

 

 
Страница 2 из 26