Можливості кардіопротекторної терапії в лікуванні та профілактиці серцевої недостатності в післяінфарктному періоді

 • В. В. Батушкін ВПНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 5, м. Київ, Україна
Ключові слова: серцева недостатність у післяінфарктному періоді, профілактика, клопідогрель у поєднанні з триметазидином, препарати глоду в лікуванні серцевої недостатності

Анотація

Останнім часом накопичені численні і досить переконливі дані ефективності та безпеки гіполіпідемічних засобів, бета-адреноблокаторів, антитромбоцитарних і гіпотен-зивних препаратів у хворих з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) залежно від генезу останньої. Лікарю-практику пропонується використовувати одночасно кілька медикамен-тів різних класів для зниження серцево-судинної смертності, а також ризику повторного ін-фаркту міокарда та ішемічного інсульту. При ХСН метаболізм кардіоміоцитів може зміню-ватися залежно від стадії хвороби. Зміни, які виникають у постінфарктному періоді, мають компенсаторний характер, що сприяє частковому поліпшенню порушеного метаболізму, інші, навпаки, ще більше пригнічують процеси утворення енергії в міокарді.

У нашій статті ми обговоримо деякі можливості метаболічної терапії ХСН та перспективи в лікуванні й профілактиці за допомогою екстракту глоду, проаналізуємо особливості взаємо-дії деяких відомих кардіопротекторних препаратів з тривалою антитромбоцитарною тера-пією в післяінфарктному періоді. Призначення нового препарату додатково до лікування клопідогрелем, наприклад триметазидину, може негативно впливати на антитромбоцитар-ну активність клопідогрелю (дослідження TRACER, 2019). Як компроміс можливе викори-стання деяких кардіопротективних препаратів рослинного походження.

Препарати глоду, що містять вазо- та кардіоактивні речовини, мають значний потенціал у лікуванні серцево-судинних захворювань. Різноманітний механізм дії глоду справляє зна-чний вплив на різні ланки серцево-судинної системи.

Клінічні дослідження понад 4000 пацієнтів підтверджують, що стандартизовані екстракти глоду, ефективні як додаткова терапія при лікуванні ХСН I–III стадії за NYHA. Основні дворічні результати когортного дослідження WISO показали, що три кардинальні симптоми серцевої недостатності – втома (p = 0,036), стресове диспное (p = 0,020) та серцебиття (p = 0,048) – були значно менш помітні після лікування у групі глоду, ніж у порівняльній групі. Кокранів-ський аналіз (2009) досліджень, присвячених екстракту глоду, включав 14 досліджень, де глід застосовували переважно як доповнення до звичайного лікування. Толерантність до фізич-них навантажень упродовж лікування екстрактом глоду достовірно зростала. Так, виважена різниця середніх показників подвійного множення під час ВЕМ становила 122,76 Вт/хв. Тоді як кінцево-діастолічний тиск у правому шлуночку та показник споживання кисню міокардом зменшувалися при лікуванні глодом (виважена різниця середніх 19,22 мм рт. ст. за 1 хв). Зафіксовані побічні явища були нечасті, легкі та швидкоминучі.

Спеціальний екстракт глоду показаний для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю ІІ стадії за NYHA як альтернатива та доповнення до стандартних препаратів доказової ме-дицини. Сприятливий вплив на клінічні симптоми дав змогу пацієнтам у групі Кратаегуса зменшити вживання інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту з 54 до 36 % (р = 0,004), серцевих глікозидів із 37 до 18 % (р = 0,001), діуретиків із 61 до 49 % (р = 0,061), бета-адреноблокаторів із 33 до 22 % (р = 0,052).

Водночас дослідження SPICE, HERB CHF вказують на більшу ефективність препаратів Кра-таегуса у лікуванні серцевої недостатності легкого і середнього ступеня тяжкості (I–II стадія за NYHA). Для тяжко хворого пацієнта можуть знадобитися вищі дози (1800 мг) для досяг-нення стійкого покращання результату. Аналіз даних, відомих на сьогодні, подає надію, але свідчить про необхідність більш цілеспрямованого підходу щодо дозування, відповідно до тяжкості захворювання.

Посилання

 1. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, Alfonso F, Banning AP, Benedetto U, Byrne RA, Collet JP, Falk V, Head SJ, Juni P, Kastrati A, Koller A, Kristensen SD, Niebauer J, Richter DJ, Seferovic PM, Sibbing D, Stefanini GG, Windecker S, Yadav R, Zembala MO; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization. Eur Heart J. 2019 Jan 7;40(2):87-165. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394
 2. World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2018. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1
 3. Batushkin VV. [Modifiable causes of insufficient effectiveness the treatment of acute myocardial infarc-tion in the prehospital phase and after discharge from the hospital. Ways of intensification of treatment. Analysis of the management of AMI for the years 2010–2014 in one of the districts of Kyiv]. Kardiologiia: vid nauky do praktyky. 2015;2(15):97-110. Russian.
 4. Center for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta; c2020 [cited 2020 Feb 27]. 2020 News Releases; [about 1 screen]. Available from: https://www.cdc.gov/media/releases/2020/archives.html
 5. Gendlin GE, Storozhakov GI, Ruleva EV, Uskova OV. [The Regularities of Development of Chronic Cardiac In-sufficiency after Myocardial Infarction]. Medical Journal of the Russian Federation. 2005;2:13-16. Russian.
 6. Medvestnik [Internet]. Moscow; c2020 [cited 2020 Feb 27]. [Deaths from heart failure increased in the USA]; [about 1 screen]. Available from: https://medvestnik.ru/content/news/V-SShA-vyrosla-smertnost-ot-serdechnoi-nedostatochnosti.html
 7. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, Gonzalez-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GMC, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128
 8. KovalenkoVM, Kornatskyi VM, editors. [Problems of health and life expectancy in modern conditions]. Kyiv;2017. Ukrainian.
 9. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, Prescott E, Storey RF, Deaton C, Cuisset T, Agewall S, Dickstein K, Edvardsen T, Escaned J, Gersh BJ, Svitil P, Gilard M, Hasdai D, Hatala R, Mahfoud F, Masip J, Muneretto C, Valgimigli M, Achenbach S, Bax JJ; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020 Jan 14;41(3):407-77. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425
 10. Mahmoud AN, Gad MM, Elgendy AY, Elgendy IY, Bavry AA. Efficacy and safety of aspirin for primary prevention of cardiovascular events: a meta-analysis and trial sequential analysis of randomized controlled trials. Eur Heart J. 2019 Feb 14;40(7):607-17. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy813
 11. UpToDate [Internet]. Wolters Kluwer; c2020 [cited 2020 March 03]. Aspirin in the primary pre-vention of cardiovascular disease and cancer 2020; [about 1 screen]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/aspirin-in-the-primary-prevention-of-cardiovascular-disease-and-cancer
 12. Whitlock EP, Burda BU, Williams SB, Guirguis-Blake JM, Evans CV. Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2016 Jun 21;164(12):826-35. https://doi.org/10.7326/M15-2112
 13. Eikelboom JW, Hirsh J, Weitz JI, Johnston M, Yi Q, Yusuf S. Aspirin-resistant thromboxane bio-synthesis and the risk of myocardial infarction, stroke, or cardiovascular death in patients at high risk for cardiovascular events. Circulation. 2002 Apr 9;105(14):1650-5. https://doi.org/10.1161/01.cir.0000013777.21160.07
 14. Ushkalova AV. [Aspirin resistance: mechanisms of development, methods of determination and clinical significance]. Farmateka. 2006;13:35-41. Russian.
 15. Branch KR, Probstfield JL, Eikelboom JW, Bosch J, Maggioni AP, Cheng RK, Bhatt DL, Avezum A, Fox KAA, Connolly SJ, Shestakovska O, Yusuf S. Rivaroxaban With or Without Aspirin in Patients With Heart Failure and Chronic Coronary or Peripheral Artery Disease. Circulation. 2019 Aug 13;140(7):529-37. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.039609
 16. Pasko V, Batushkin V. Platelet aggregation in patients with heart failure of ischemic origin depends on blood levels of iron and bilirubin. Proceedings of the 86 EAS Congress; 2019 May 05-08; Lisbon Portugal. p.154
 17. Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, Bertrand ME, Lewis BS, Natarajan MK, Malmberg K, Rupprecht H, Zhao F, Chrolavicius S, Copland I, Fox KA; Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events trial (CURE) Investigators. Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet. 2001 Aug 18;358(9281):527-33. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(01)05701-4
 18. Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, Xie JX, Pan HC, Peto R, Collins R, Liu LS; COMMIT (ClOpidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) collaborative group. Addition of clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005 Nov 5;366(9497):1607-21. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67660-X
 19. Bhatt DL, Fox KA, Hacke W, Berger PB, Black HR, Boden WE, Cacoub P, Cohen EA, Creager MA, Easton JD, Flather MD, Haffner SM, Hamm CW, Hankey GJ, Johnston SC, Mak KH, Mas JL, Montalescot G, Pearson TA, Steg PG, Steinhubl SR, Weber MA, Brennan DM, Fabry-Ribaudo L, Booth J, Topol EJ; CHARISMA Investigators. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombo-tic events. N Engl J Med. 2006 Apr 20;354(16):1706-17. https://doi.org/10.1056/NEJMoa060989
 20. Yusuf S, Mehta SR, Zhao F, Gersh BJ, Commerford PJ, Blumenthal M, Budaj A, Wittlinger T, Fox KA; Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events Trial Investigators. Early and late effects of clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. Circulation. 2003 Feb 25;107(7):966-72. https://doi.org/10.1161/01.cir.0000051362.96946.15
 21. Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK; Clopidogrel in Unstable Angina to Pre-vent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2001 Aug 16;345(7):494-502. https://doi.org/10.1056/NEJMoa010746
 22. Seyfarth HJ, Koksch M, Roethig G, Rother T, Neugebauer A, Klein N, Pfeiffer D. Effect of 300- and 450-mg clopidogrel loading doses on membrane and soluble P-selectin in patients undergoing coronary stent implantation. Am Heart J. 2002 Jan;143(1):118-23. https://doi.org/10.1067/mhj.2002.119372
 23. Serebruany VL. Aggressive antiplatelet strategies: time to reconsider. Eur Heart J. 2007;28(18):2183-4. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm326
 24. Prykhodko O. [Generic replacement of drugs. EU, US and Canadian experience]. Apteka. 2016 [cited 2020 March 03];43(1064):[about 1 p.]. Available from: https://www.apteka.ua/article/389988
 25. World Health Organization. Multisource (Generic) Pharmaceutical Products: Guidelines on Registra-tion Requirements to Establish Interchangeability (Annex 5, TRS 992). WHO;2015.
 26. Seca ALM, Pinto D, editors. Biological Potential and Medical Use of Secondary Metabolites. Baswel: MDPI; 2019. 284 p.
 27. [Acute coronary syndrome without ST segment elevation. Adapted evidence-based clinical guideline]. Order, 164 Ukr. Ukrainian.
 28. Seecheran N, Seebalack V, Seecheran R, Maharaj A, Boodhai B, Seecheran V, Persad S, Motilal S, Tello-Montoliu A, Schneider D. Trimetazidine as an agent to affect clopidogrel response: The TRACER Study. Cardiol Ther. 2019 Jul 10;8(2):229-37. https://doi.org/10.1007/s40119-019-0139-0
 29. Batushkin VV. [Metabolic therapy in the treatment of coronary heart disease]. Zdorovia Ukrainy. 2017;(3):24-6. Russian.
 30. Vasilyev SV, Maychuk EYu, Vasilyev VYu. [Membrane-Sаving Action of Trimetazidine in Subjects with Acute Myocardial Infarction]. Russian Journal of Cardiology. 2014;(12):80-4. Russian. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2014-12-80-84
 31. Batushkin VV, Hema AI, Ashdari MCh. [Metabolic Options of Remote Prognosis Modifcation in Patients with AMI without Timely Reperfusion Therapy in Senile Age]. Kardiologiia: vid nauky do praktyky. 2019;(2 (36)):8-23. Ukrainian. https://doi.org/10.30702/card:sp.2019.05.036/020822
 32. Vanhaelen M, Vanhaelen-Fastre R. TLC-densitometric determination of 2,3-cis-procyanidin monomer and oligomers from hawthorn (Crataegus laevigata and C. monogyna). J Pharm Biomed Anal. 1989;7(12):1871-5. https://doi.org/10.1016/0731-7085(89)80206-7
 33. Long SR, Carey RA, Crofoot KM, Proteau PJ, Filtz TM. Effect of hawthorn (Crataegus oxycantha) crude extract and chromatographic fractions on multiple activities in a cultured cardiomyocyte assay. Phyto-medicine. 2006;13(9-10):643-50. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2006.01.005. PubMed: 16487691.
 34. Ling S, Nheu L, Dai A, Guo Z, Komesaroff P. Effects of four medicinal herbs on human vascular endo-thelial cells in culture. Int J Cardiol. 2008 Aug 29;128(3):350-8. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2007.05.111
 35. Brixius K, Willms S, Napp A, Tossios P, Ladage D, Bloch W, et al. Crataegus special extract WS 1442 induces an endothelium-dependent, NO-mediated vasorelaxation via eNOS-phosphorylation at serine 1177. Cardiovasc Drugs Ther. 2006;20(3):177-84. https://doi.org/10.1007/s10557-006-8723-7
 36. Quettier-Deleu C, Voiselle G, Fruchart JC, Duriez P, Teissier E, Bailleul F, et al. Hawthorn extracts inhibit LDL oxidation. Pharmazie. 2003;58(8):577-81. PubMed: 12967038.
 37. Zhang Z, Chang Q, Zhu M, Huang Y, Ho WK, Chen Z. Characterization of antioxidants present in Hawthorn fruits. J Nutr Biol. 2001;12(3):144-52. https://doi.org/10.1016/s0955-2863(00)00137-6
 38. Bleske BE, Zineh I, Hwang HS, Welder GJ, Ghannam MM, Boluyt MO. Evaluation of Hawthorn extract on immunomodulatory biomarkers in a pressure overload model of heart failure. Med Sci Mon. 2007 Dec;13(12):BR255-8. PMID: 18049426.
 39. Pittler MH, Schmidt K, Ernst E. Hawthorn extract for treating chronic heart failure: meta-analysis of randomized trials. Am J Med. 2003;114(8):665-74. https://doi.org/10.1016/s0002-9343(03)00131-1
 40. Hellenbrecht D. Randomised, placebo controlled study with crataegus on exercise tests and challenge by catecholamines. Eur J Pharmacol. 1990;183:525-6.
 41. Zapfe jun G. Clinical efficacy of crataegus extract WS 1442 in congestive heart failure NYHA class II. Phytomedicine. 2001;8(4):262-6. https://doi.org/10.1078/0944-7113-00041
 42. Zorniak M, Szydlo B, Krzeminski TF. Crataegus special extract WS 1442: up-to-date review of experi-mental and clinical experiences. J Physiol Pharmacol. 2017 Aug;68(4):521-6.
 43. Schroder D, Weiser M, Klein P. Efficacy of a homeopathic Crataegus preparation compared with usual therapy for mild (NYHA II) cardiac insufficiency: results of an observational cohort study. Eur J Heart Fail. 2002;5(3):319-26. https://doi.org/10.1016/s1388-9842(02)00237-4
 44. Furey A, Tassell M. Towards a systematic scientific approach in the assessment of efficacy of an herbal preparation: Hawthorn (Crataegus spp.). Eur J Heart Fail. 2008;10(12):1153-7. https://doi.org/10.1016/j.ejheart.2008.10.003
 45. Asgary S, Naderi GH, Sadeghi M, Kelishadi R, Amiri M. Antihypertensive effect of Iranian Crataegus curvisepala Lind.: a randomized, double-blind study. Drugs Exp Clin Res. 2004;30(5-6):221-5. PubMed: 15700749.
 46. Walker AF, Marakis G, Simpson E, Hope JL, Robinson PA, Hassanein M, et al. Hypotensive effects of hawthorn for patients with diabetes taking prescription drugs: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2006;56(527):437-43. PMCID: PMC1839018. PubMed: 16762125.
 47. Rigelsky JM, Sweet BV. Hawthorn: pharmacology and therapeutic uses. Am J Health Syst Pharm. 2002;59(5):417-22. https://doi.org/10.1093/ajhp/59.5.417
 48. Schussler M, Holzl J, Fricke U. Myocardial effects of flavonoids from Crataegus species. Arzneimittel-forschung. 1995;45(8):842-5. PubMed: 7575743.
 49. Tassell MC, Kingston R, Gilroy D, Lehane M, Furey A. Hawthorn (Crataegus spp.) in the treatment of cardiovascular disease. Pharmacogn Rev. 2010 Jan;4(7):32-41. https://doi.org/10.4103/0973-7847.65324
 50. Zick SM, Gillespie B, Aaronson K. The Effect of Crataegus oxycantha special extract WS 1442 on clinical progression in patients with mild to moderate symptoms of heart failure. European Journal of Heart Failure. 2008;10(6):587-93. https://doi.org/10.1016/j.ejheart.2008.04.008
 51. Degenring FH, Suter A, Weber M, Saller R. A randomised double blind placebo controlled clinical trial of a standardised extract of fresh Crataegus berries (Crataegisan) in the treatment of patients with conges-tive heart failure NYHA II. Phytomedicine. 2003;10(5):363-9. https://doi.org/10.1078/0944-7113-00312
 52. Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T, Gaus W, Tendera M. The efficacy and safety of Crataegus extract WS 1442 in patients with heart failure: the SPICE trial. Eur J Heart Fail. 2008;10(12):1255-63. https://doi.org/10.1016/j.ejheart.2008.10.004
 53. Zick SM, Vautaw BM, Gillespie B, Aaronson KD. Hawthorn Extract Randomized Blinded Chronic Heart Failure (HERB CHF). Trial Eur J Heart Fail. 2009 Oct;11(10):990-9. https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfp116
 54. Tauchert M. Efficacy and safety of crataegus extract WS 1442 in comparison with placebo in patients with chronic stable New York Heart Association class-III heart failure. Am Heart J. 2002;143(5):910-5. https://doi.org/10.1067/mhj.2002.121463
 55. Zerssen D. Korperliche und Allgemein beschwerden als Ausdruck seelischer Gestortheit. Therapie-woche. 1981;31:865-76.
 56. Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T, Gaus W, Tendera M. Survival and prognosis: investigation of Crataegus extract WS 1442 in congestive heart failure (SPICE)--rationale, study design and study proto-col. Eur J Heart Fail. 2000;2(4):431-7. https://doi.org/10.1016/s1388-9842(00)00109-4
 57. Brown D. High Dose Hawthorn Extract for Advanced Congestive Heart Failure. Herbalgram. 2003;57:24-5.
 58. Habs M. Prospective, comparative Cohort Studies and Their Contribution to the benefit Assessments of Therapeutic Options: Heart Failure Treatment with and without Hawthorn Special Extract WS 1442. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2004;11(Suppl 1):36-9. https://doi.org/10.1159/000080574
 59. Pittler MH, Guo R, Ernst E. Hawthorn extract for treating chronic heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD005312. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005312.pub2
Опубліковано
2020-04-23
Як цитувати
Батушкін, В. В. (2020). Можливості кардіопротекторної терапії в лікуванні та профілактиці серцевої недостатності в післяінфарктному періоді. Кардіологія: від науки до практики, (1 (39), 7-26. https://doi.org/10.30702/card:sp.2020.10.039/0380726
Розділ
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ