Редакційна політика

Редакційна політика журналу

Журнал публікує статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди, проблеми медицини та фармації, сучасні концепції технології діагностик та лікування, наукову інформацію з конгресів, з'їздів, конференцій, обмін досвідом, випадки з практики, аналітичні звіти, історичні довідки. Оригінальні статті можуть супроводжуватися коментарями членів редколегії, або авторитетних експертів.

До публікації не приймаються раніше опубліковані або подані в інші видавництва матеріали.

Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність покладається на авторів. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати рукописи.

Відмова в публікації не обов'язково супроводжується відповідними поясненнями і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Журнал є незалежним міждисциплінарним виданням для обміну науковою та клінічною інформацією, публікаціями оригінальних досліджень, що охоплюють всі аспекти медицини.

В процесі підготовки журналу редакція керується «Єдиними вимогами до рукописів, що подаються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій», затвердженими Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org).

Загальні зауваження

Рукописи приймаються до публікації тільки за умови, що ні рукопис, ні будь-яка значна їх частина не була опублікована раніше в друкованому або електронному вигляді і в даний час не подана в інше видавництво.

Рукописи оцінюються двома незалежними рецензентами і приймають я до публікації тільки з двома позитивними відгуками.

Для доопрацювання та усунення зауважень рукописи повертають автору. Автор зобов'язаний повернути доопрацьований рукопис до редакції протягом 14 днів, інакше рукопис вважається відкликаним.

До публікації автори передають авторські права на їх рукописи редакції журналу.

Процедури забезпечення оригінальності статей в журналі

Всі матеріали, представлені для публікації в журналі, розглядаються двома незалежними рецензентами, які оцінюють і зміст, і оригінальність роботи.

Подаючи статтю в редакцію журналу автори погоджуються з тим, що їх рукописи перевірятимуться на предмет плагіату. Всі виявлені випадки наукової несумлінності будуть розкриті, в тому числі повідомленням відповідних установ.

Літературні редактори (українська, російська та англійська мова) перевірять граматику і стилістику рукописів. Будь-які цитати з інших статей повинні бути належним чином вказані в списку першоджерел.

Остаточне рішення редколегії по кожній статті засноване на умовах, розроблених Комітетом з публікації етики (COPE: www.publicationethics.org)

Редакція журналу дотримується «Єдиних вимог до рукописів, що представляються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій», затвердженим Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org).

Рукописи розглядаються з належною повагою до конфіденційності авторів. При подачі рукописів на розгляд, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких залежить їх репутація і кар'єра. Права авторів не можуть бути порушені розкриттям конфіденційних деталей при розгляді їх рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність. Редактори не передають інформацію про рукопис (в тому числі про його отримання, зміст, стан в процесі огляду, рецензентів або остаточного рішення) нікому, крім авторів і рецензентів.

Коментарі рецензентів не публікуються і не оприлюднюються.

Процес рецензування

Подані до редакції статті проходять рецензування. Всі матеріали, що надходять до редакції, рецензуються і отримують рекомендацію до друку, або відмову.

Політика відкритого доступу

Журнал сповідує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації і глобального обміну знаннями для прогресу суспільства.