Політика щодо плагіату

Редакція приймає до публікації виключно оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася до публікації в інші журнали.

Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення: https://advego.com/antiplagiat/ (для російськомовних текстів) і http://plagiarisma.net/ (для англомовних текстів). Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакцією журналу.

 До форм плагіату відносяться:

 • використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів в будь-якому обсязі без вказівки джерела;
 • використання запозичених зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;
 • використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.

 До форм некоректного запозичення відносяться:

 • відсутність графічного виділення (в лапках) дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;
 • некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;
 • посилання не на перше джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);
 • відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;
 • надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обґрунтований жанром і цілями статті.

 Плагіат перед публікацією

Редакційна  колегія журналу аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність змінити текст або зробити посилання на першоджерело. Якщо плагіат складає не менше 25%, стаття може бути відхилена.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо менше 25% плагіату, рукопис відправляється авторам для доопрацювання, а якщо більше 25% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення та повторно подати в новому рукописі.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною  колегією.

Плагіат після публікації

У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автор (автори) позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах журналу, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція наукового журналу .

Рекомендації щодо уникнення плагіату

 • Використовуйте лапки для слів, взятих дослівно з джерела
 • Не змінюйте частини цитати в контексті речення
 • Використовуйте окремі знаки для цитати в цитаті
 • Використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати
 • Використовуйте дужки для доданих власних слів
 • Обмежте використання прямих цитат

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Автоплагіат

Кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що автоплагіат – це неетично.