Видавнича етика

Видавнича етика журналу

Видавець наукового журналу Професійні видання Східна Європа розділяє і підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики (http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics).

Видавець визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і знаходиться у сфері відповідальності головного редактора журналу. Редакція приймає методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier в допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними свого морального обов'язку. Крім того, видавець тісно співпрацює з іншими видавцями по впровадженню в практику прийнятих стандартів видавничої етики.

Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier в області видавничої етики.

Обов'язки редактора журналу

Рішення про публікацію статті

Редактор журналу відповідає за прийняття рішення про те, які з представлених в редакцію робіт слід публікувати.

Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи і її важливості для дослідників і читачів. Редактор керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і юридичними вимогами недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. При прийнятті рішення про публікацію редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами.

Справедливість

Редактор журналу оцінюючи представлені роботи, враховує тільки їх наукову цінність і інтелектуальний зміст і не бере до уваги расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

Конфіденційність

Редактор журналу і співробітники редакційної колегії (ради) не повинні розкривати інформацію рукопису будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-якій своїй роботі редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Редактор повинен відмовитися від своєї участі в рецензуванні в разі наявності конфлікту інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з ким-небудь з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

Редактор повинен вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був виявлений після публікації. При необхідності можлива публікація спростування або вираження стурбованості.

Вивчення скарг етичного характеру

Редактор журналу приймає розумні та швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно представленого рукопису або опублікованої статті.

Обов'язки рецензентів

Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і може надавати допомогу автору в поліпшенні статті. Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування і лежить в основі наукового методу.

Видавець поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть представити статті для публікації, беруть зобов'язання рецензувати чужі статті у напрямку редакції.

Оперативність

Будь-який вибраний рецензент, який відчуває що не має відповідної кваліфікації для розгляду матеріалу або знає, що не зможе швидко підготувати відгук, повинен оперативно повідомити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані третім особам або обговорюватися з ними, крім як з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності

Відгуки повинні даватися об'єктивно. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні визначити відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, спостереження, висновок, або аргумент що вже раніше повідомлялися мають супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редактора на значну подібність або перетин між розглянутою ним рукописом і , або будь-якою іншою опублікованою роботою, яка їм відома.

Розкриття і конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Пріоритетна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними і не використовуватися в особистих цілях. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або організацій, пов'язаних зі статтею.

Обов'язки авторів

Стандарти звітності

Автори статей про оригінальні дослідження повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані повинні бути ясно представлені в статті. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилання, щоб дозволити іншим відтворити дослідження. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.

Огляди також повинні бути точними і об'єктивними.

Доступ і зберігання даних

На вимогу редакції, якщо це можливо, автори повинні надати вихідні дані для рецензування, а також повинні бути готові надати громадськості доступ до цих даних (відповідно до ALPSP-STM Statement on Data and Databases) і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, то це повинно бути відповідним чином процитовано або вказано в посиланнях.

Плагіат має безліч форм: від присвоєння чужої роботи до копіювання або перефразування значної частини іншої роботи (без вказівки авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Множинні, надлишкові або паралельні публікації

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в більш ніж одному журналі. Подача рукописи в більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автор не повинен представляти на розгляд в іншому журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) в більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори і редактори відповідних журналів повинні погодитися зі вторинної публікацією, які повинні відображати ті ж дані і інтерпретацію, що були в первинній статті. Посилання вихідної статті повинні цитуватись і у вторинній публікації.

Вказівка джерел

Роботи інших авторів завжди повинні бути вказані. Автори повинні вказати публікації, які мали значний вплив на суть роботи. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи, пов'язаної з цими послугами.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене тими, хто вніс значний внесок в концепцію, проектування, виконання або тлумачення дослідження. Всі, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані в подяках або вказані в якості співавторів.

Автор, який представляє статтю, повинен забезпечити, щоб всі відповідні співавтори були включені до статті і щоб співавтори схвалили остаточний варіант статті і домовилися про її подачу для публікації.

Небезпеки і живі об'єкти

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, що мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки, то автор повинен чітко вказати їх в рукописі. Якщо робота передбачає використання тварин або людини в якості об'єкта, то автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані відповідно до законів та інституційних принципів і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати заяву в рукописи, що було отримано інформовану згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини повинні завжди дотримуватися.

Виявлення і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своїх рукописах будь-який фінансовий чи інший конфлікт інтересів, який може вплинути на результати або інтерпретацію їх праці. Всі джерела фінансової підтримки для реалізації проекту повинні бути розкриті.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті: консультування, володіння акціями, гонорари, оплачена експертиза, патентні заявки, а також гранти або інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на самій ранній стадії.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або представити редакції докази правильності вихідної статті.

Виявлення плагіату

«Професійні видання Східна Європа» приймає зобов'язання сприяти науковому співтовариству у всіх аспектах видавничої етики, особливо у випадках підозрюваного дублюючого уявлення або плагіату.

Оплата

Журнал не стягує плату за подачу статті та рецензування.