Про журнал

Журнал «Кардиология: от науки к практике» Рецензоване науково-практичне видання

Видається з квітня 2012 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528 (Додаток 11)

Журнал зареєстровано в наукометричних базах Google Scholar, внесено до загальнодержавної повнотекстової бази даних «Наукова періодика України», реферативної бази даних «Україніка наукова», матеріали розміщуються в Українському реферативному журналі «Джерело»

Засновники:
Українська військово-медична академія,
Громадська організація «Товариство інвалідів з дитинства з вродженими
та набутими вадами серця “Кардіопротекція”»,
ТОВ «Професійні видання Східна Європа»
Журнал зареєстровано Державною реєстраційною службою України
Реєстраційне свідоцтво КВ № 18856-7656Р від 27.04.2012 р.

ISSN 2312-7015 (Print)

Виходить 6 разів на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Журнал публікує рецензовані статті з усіх аспектів серцево-судинних захворювань: клінічна кардіологія,  методи візуалізаціїя, патологія, фармакологія, оригінальні дослідження, новини доказової медицини,огляди, лекції, клінічні випадки.   Матеріали журналу розраховані на широку аудиторію лікарів які цікавляться діагностикою, лікуванням і профілактикою серцево-судинних хвороб.

Головний редакторВ. В. Батушкін (Київ)

Редакція журналу: 03056,  Україна, м. Київ, вул. Політехнічна 5а, к.2

E-mail: redaktsia@kardiolog.in.ua

Видавець: ТОВ «Професійні видання Східна Європа»
Тел.: (44) 236 14 40   Е-mail: profizd@ukr.net