Журнал «Кардіологія: від науки до практики» Рецензоване науково-практичне видання

Видається з квітня 2012 року

Журнал зареєстровано в наукометричних базах Google Scholar, внесено до загальнодержавної повнотекстової бази даних «Наукова періодика України», реферативної бази даних «Україніка наукова», матеріали розміщуються в Українському реферативному журналі «Джерело»

Засновники:
Українська військово-медична академія,
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»
ТОВ «Професійні видання Східна Європа»
Реєстраційне свідоцтво КВ № 24674-14614ПР від 29.12.2020 р.

ISSN 2312-7015 (Print)

Виходить 1 разі на три місяці.

Мови видання: українська, англійська, російська.

Журнал публікує рецензовані статті з усіх аспектів серцево-судинних захворювань: клінічна кардіологія,  методи візуалізації, патологія, фармакологія, оригінальні дослідження, новини доказової медицини,огляди, лекції, клінічні випадки.   Матеріали журналу розраховані на широку аудиторію лікарів які цікавляться діагностикою, лікуванням і профілактикою серцево-судинних хвороб.

Головний редакторВ. В. Батушкін (Київ)

Редакція журналу: 03056,  Україна, м. Київ, вул. Політехнічна 5а, к.2

E-mail: redaktsia@kardiolog.in.ua

Видавець: ТОВ «Професійні видання Східна Європа»
Тел.: (44) 236 14 40   Е-mail: profizd@ukr.net