Кардиология

Tuesday
Oct 17th

Вход/Регистрация
Інфаркт – не вирок.
13.10.2017 |  27Українські кардіологи озброєні сучасними технологіями, щоби боротися за ваші життя. Разом із Урядом ми продовжуємо розбудовувати мережу сучасних кардіоцентрів по всій країні, що працюватимуть в режимі 24/7/365, і закуповуємо достатньо стентів, щоби забезпечити практично річну потребу у стентах для екстреного стентування у разі гострого інфаркту міокарда – безоплатно. Пишаємося нашими лікарями і дякуємо їм за піклування про наші серця!

Добавить комментарий
Фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі


УДК 616.61–085.38–073.27:616.1–036.8


Катеренчук І. П., д-р мед. наук, професор
Кафедра внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна


Резюме. Проаналізовані провідні фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів, які перебувають на програмному гемодіалізі. Визначено, що здебільшого розвиток кардіоваскулярних подій у пацієнтів, які перебувають на програмному гемодіалізі, спричинюють артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого шлуночка, порушення серцевого ритму, анемія. Сукупність цих факторів значно збільшує кардіоваскулярний ризик, що зумовлює високу серцево-судинну смертність у таких пацієнтів, тому терапевтичні заходи мають передбачати комплексний вплив на всі фактори кардіоваскулярного ризику.

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, серцево-судинний ризик, програмний гемодіаліз.


Серцево-судинні ускладнення (ССУ) як основна причина смерті пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) визначаються асоціацією ХХН з підвищеним серцево-судинним ризиком [25].

Загальновизнано, що фактори ризику і прогресування ХХН за багатьма позиціями збігаються з факторами ризику розвитку серцево-судинної патології (ССП). Нині активно вивчається роль модифікованих факторів ризику в розвитку не тільки ССП, а й ХХН [35]. Саме тому рання діагностика та профілактика серцево-судинних порушень при ХХН є предметом інтенсивного вивчення, оскільки корекція кардіоваскулярних порушень у початковій стадії ХХН суттєво покращує ниркову функцію й одночасно скорочує ризик смертності на етапі лікування гемодіалізом [56].

Взаємозв’язок між судинним ремоделюванням та змінами структурно-функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії


УДК 616.12008.331.1–008–005–053.85/.9


Колесник Т. В.1, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
Косова Г. А.1, асист. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
Писаревська О. В.1, канд. мед. наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3
Аносова Н. П.2, зав. відділення функціональної діагностики
Степаненко О. М.3, лікар ультразвукової діагностики
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2КЗ «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР, м. Дніпро, Україна
3КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 11» ДОР, м. Дніпро, Україна


Резюме. Визначення товщини комплексу інтима-медіа використовується як маркер патологічного ремоделювання сонних артерій, яке є найбільш раннім проявом гіпертензивного ураження судинної стінки. Водночас, незважаючи на велику кількість проведених досліджень, дані про асоціацію комплексу інтима-медіа зі змінами структурно-функціонального стану серця лишаються суперечливими. Метою дослідження було вивчення особливостей взаємозв’язку ремоделювання брахіоцефальних артерій зі змінами структурно-функціонального стану серця в пацієнтів середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії. Обстежено 74 пацієнти середнього (n = 46) та похилого (n = 28) віку, які залежно від віку були розподілені на 2 групи. За чинниками ризику, ступенем артеріальної гіпертензії хворі вірогідно не відрізнялися. За результатами дослідження у хворих похилого віку зі стенозуючим атеросклерозом сонних артерій було встановлено достовірно значуще зниження показників діастолічної функції лівого шлуночка – піка Е та співвідношення Е/А, і зареєстровано значно більшу товщину міжшлуночкової перегородки порівняно з хворими похилого віку із субклінічним атеросклерозом брахіоцефальних судин. Також визначені особливості взаємодії між показниками судинного ремоделювання та змінами структурного і функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку залежно від форми ураження брахіоцефальних судин та добового ритму артеріального тиску.

Ключові слова: комплекс інтима-медіа сонних артерій, атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ремоделювання лівого шлуночка, циркадний ритм артеріального тиску, похилий вік. 


Хронічна постінфарктна аневризма серця в пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту: казуальна чи конкурентна коморбідність?

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


 


УДК 616.12–07:616.127–005.8–071–08:616.13


Солєйко О. В., д-р мед. наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 2
Солейко Л. П., канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна


Резюме. З метою з’ясування ролі патології шлунково-кишкового тракту в патогенезі хронічної постінфарктної аневризми серця (ХПАС) та визначення характеру цієї коморбідності було обстежено 164 хворих із верифікованим діагнозом ХПАС (середній вік 53,64 ± 1,7 років) та 290 пацієнтів, репрезентативних за віком, групи порівняння з постінфарктним кардіосклерозом після перенесеного Q-інфаркту міокарда, не ускладненого ХПАС. Виявлені достовірні відмінності в частоті поєднання ХПАС і патології шлунково-кишкового тракту залежно від статі, віку, соматотипу, типу рухової активності аневризми, які можуть стати патогенетичною передумовою виникнення ХПАС дискінетичного типу. Виявлені чинники неатеросклеротичного генезу суттєво доповнюють дані щодо впливу факторів атеросклеротичного характеру на взаємопов’язаний та взаємообтяжливий патогенез ХПАС та патології шлунково-кишкового тракту, що характеризують таку коморбідність як казуальну. Отримані дані дозволяють прогнозувати ХПАС у пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту та в подальшому визначати диференційований, позбавлений поліпрагматизму підхід до терапії таких пацієнтів.

Прошлый месяц Октябрь 2017 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31

Последние записи блогеров

Фотоотчет с мероприятия
Новости
Хотим поделиться с Вами снимками с VI Конференции ...
0

Хотите получать последние новости?
Введите свой email:


АНКЕТА

для получения презентационного номераworwag-pharma farmak sanofi bhfz boehringer_ingelheim OrionPharma pfizer