Кардиология

Tuesday
Jun 25th

Вход/Регистрация

Блог

 • Главная
  Главная Здесь Вы можете найти все записи, оставленные на этом сайте.
 • Категории
  Категории Показывает список категорий этого блога.
 • Теги
  Теги Показывает список тегов, используемых в блоге.
 • Авторы
  Авторы Поиск избранных авторов по сайту.
 • Групповые блоги
  Групповые блоги Найдите здесь ваши избранные группы.
 • Войти
Lena _ Zamakh

Lena _ Zamakh

Lena _ Zamakh не оставил информации о себе
Фото опубликовано в Новости

Дорогі читачі! 23-25 вересня на Конгресі кардіологів уже можна ознайомитися з найсвіжішим номером журналу.

Просмотров: 508 Комментарии (0)
0

Опубликовано в Новости

Вышел второй номер журнала "Кардиологии: от науки к практике" этого года. Звоните нам и Вы получите его бесплатно. Но Вы должны быть кардиологом))))

Просмотров: 486 Комментарии (0)
0

4-5 червня у Києві відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю
«Тромбози, емболії та невідкладні серцево-судинні стани» 
(Україна, Литва, Польща, Німеччина)

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):


Асоціація з невідкладної кардіології.
03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5.
Тел. (044) 275-65-44, 275-16-33, 249-70-15, 275-16-33.

Асоціація кардіологів України.
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України».

Просмотров: 487 Комментарии (0)
0

Опубликовано в Читайте в следующем номере:

Біохімічні та ехокардіографічні показники в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена TCF7L2
Шалімова А. С., Біловол О. М., Просоленко К. О., Молодан В. І.

Тревожные состояния у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и невротическими расстройствами
Федак Б. С., Кудинова Е. И., Черная Т. С

Мультифакторна модель прогнозу несприятливих подій після гострого інфаркту міокарда
Копиця М. П., Титаренко Н. В., Петюніна О. В., Гільова Я. В., Опарін О. Л., Вишневська І. Р., Петеньова Л. Л.

Фармакотерапевтичні можливості одночасної корекції метаболізму міокарда й ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, поєднаною з артеріальною гіпертензією
Катеренчук І. П.

Зв’язок гіперурикемії з ураженням органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу
Міщенко Л. А.

Інформативність оцінки регіонарної скоротливості міокарда та його життєздатності у хворих на гострий інфаркт міокарда
Чнгрян Г. В., Соломенчук Т. М.

Особенности реакции вариабельности ритма сердца на эмоционально окрашенные видеоаудиостимулы
Чайковский И. А., Кривова О. А., Кальниш В. В., Козак Л. М., Фролов Ю. А., Выровой Ю. С., Кетько М. А.

Шоколад, артериальный тонус и кардиоваскулярные события
Чернышов В. А., Ермакович И. И.

Модифицируемые причины недостаточной эффективности лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе и после выписки из стационара. Пути интенсификации лечения. Анализ менеджмента острого инфаркта миокарда за 2010-2014 годы в одном из районов Киева
Батушкин В. В.

Випадок діагностики некомпактного міокарда лівого шлуночка в молодого хворого з інфарктом міокарда
Осовська Н. Ю.

Успішне стентування біфуркаційного стенозу гілок лівої коронарної артерії з дотриманням методики «Сulotte»
Соколов М. Ю., Рябушко Р. М.

Unusual treatment of postoperative bleeding after cardiac surgery
Rubio-Alvarez J., Sierra-Quiroga J., Adrio-Nazar B., López L. R., Bauza Á. G., Taboada C. R., Martinez-Cereijo J. M.

Просмотров: 513 Комментарии (0)
0

Опубликовано в Ваше мнение

Может ли Тивортин быть ключевым препаратом в лечении тромбоэмболии легочной артерии?
Дайте нам знать в комментариях!

Просмотров: 560 Комментарии (0)