Кардиология

Tuesday
Jul 23rd

Вход/Регистрация

Тромбоемболічні ускладнення: сучасний стан проблеми

УДК 616.6131+616.14]–005.6/7–06

 

Мотилевська Т. В.1, Сухова С. М.2


Інформація про авторів:
1Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
2Харківська міська клінічна лікарня № 8, м. Харків, Україна


Резюме. В огляді наведено сучасні погляди на етіологію, патогенез і клінічні прояви тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ). Ознайомлення з цими даними дає змогу лікарям практичної медицини мати комплексні сучасні уявлення щодо проблеми своєчасної діагностики та лікування ТЕУ. Наведені у статті сучасні дані дозволять диференційовано підійти до лікування ТЕУ залежно від етіологічних факторів, наявності вроджених і набутих факторів ризику розвитку, окреслити принципи їх лікування та вторинної профілактики в комплексній схемі.

Ключові слова: тромбоемболічні ускладнення, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії.


Проблема тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) є однією з головних у клініці внутрішніх хвороб і посідає третє місце за розповсюдженістю після ішемічної хвороби серця та інсультів. Так, у США від венозних і тромбоемболічних тромбозів щороку помирає близько 2 000 000 осіб, приблизно такій самій кількості хворих вдається вижити після епізодів тромбозів і тромбоемболій [3]. В умовах багатопрофільного клінічного стаціонару ТЕЛА щорічно спостерігають у 15–20 з 1 000 хворих, які перебували на лікуванні, з них у 3–5 пацієнтів зі смертельним наслідком. У структурі захворювань, ускладнених розвитком ТЕЛА, переважали злоякісні пухлини (29,9 %), серцево-судинні (28,8 %) і цереброваскулярні (26,6 %) захворювання. На сьогодні близько в однієї третини пацієнтів із симптоматичним тромбозом глибоких вен (ТГВ) виявляють розвиток ТЕЛА, у двох третинах випадків тромбоз глибоких вен клінічно проходить без розвитку ТЕЛА. Близько в 30 % пацієнтів розвиток ТЕЛА відбувається без значних супутніх хвороб на тлі. Більше 25 % випадків ТГВ і ТЕЛА безпосередньо пов’язані з різноманітними хірургічними втручаннями. У більшості випадків причиною тромбозу є ТГВ, тому було вирішено розглядати ТЕЛА та ТГВ як прояв однієї хвороби. У сучасній літературі їх описують як «тромбоемболічні ускладнення» (ТЕУ). За даними різних авторів, частка смертельних наслідків у разі першого епізоду ТЕУ сягає від 9,4 до 15 %, повторні епізоди ТЕУ загрожують летальністю в 30 % випадків. За останні 10 років летальність ТЕЛА не змінювалася, та без лікування вона сягає 30 %, але за своєчасно початої та адекватної терапії антикоагулянтами – менше 10 %. Останніми роками спостерігають зростання частоти цієї нозологічної одиниці серед осіб молодого віку [6]. Іншою великою проблемою є те, що клінічний перебіг цього захворювання дуже різноманітний і може маскуватися за різними, частіше неспецифічними, клінічними ознаками.

 
Страница 10 из 86