Кардиология

Saturday
Apr 20th

Вход/Регистрация

Корекція ендотеліальної дисфункції в терапевтичній стратегії серцево-судинної патології

УДК 616.1:611.018.74:616–008.6–08:615.224

 

Коваленко О. М., Родіонова В. В.


Інформація про авторів:
Кафедра внутрішньої медицини № 2 та профпатології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ, Україна


Резюме. Хронічна серцево-судинна патологія залишається провідною причиною смерті від хвороб, в основі яких є атеросклеротичне ураження судин. Ендотеліальна дисфункція є тригерною ланкою розвитку атеросклерозу.

З урахуванням NO-подібного впливу на судинний ендотелій цитопротекторного препарату Капікор вивчали його ефективність у комплексному лікуванні хронічної ішемічної хвороби серця (ІХС) і гіпертонічної хвороби та порівнювали терапевтичний ефект препаратів Капікор і Мілдронат. У дослідження було включено 114 пацієнтів з ІХС, стабільною стенокардією напруги II–III функціонального класу (основна група – 57 хворих, контрольна – 57). У 40 осіб (70,2 %) основної групи та в 38 хворих (66,7 %) контрольної групи ІХС була сполучена з гіпертонічною хворобою 2 і 3 стадій. На тлі базової терапії пацієнти основної групи отримували Капікор внутрішньовенно 10 мл один раз на добу, пацієнти контрольної групи – Мілдронат внутрішньовенно 10 мл один раз на добу. Тривалість лікування була 14 днів. До початку та після закінчення лікування проводили велоергометрію (ВЕМ) з визначенням потужності порогового навантаження (Вт), тривалості виконуваного навантаження (хвилини), загальне клінічне обстеження. Контроль лікування оцінювали також за допомогою щоденника хворого. Наприкінці лікування в обох групах, особливо в основній, зазначали достовірний позитивний ефект за рахунок суттєвого зниження добової кількості нападів стенокардії, потреби у прийомі нітрогліцерину, покращення велоергометричних показників.

Таким чином, застосування препаратів Капікор і Мілдронат у складі комбінованої терапії хронічної ІХС і гіпертонічної хвороби підвищує її ефективність. Швидкість дії та терапевтичний ефект у Капікору вищі, ніж у Мілдронату. Препарат Капікор за 14-денного внутрішньовенного призначення добре сприймають пацієнти, він не викликає суттєвих побічних ефектів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, дисфункція ендотелію, цитопротекторна терапія, NO-залежна вазодилатація, лікування, Капікор.


ВСТУП

Хронічна серцево-судинна патологія залишається провідною причиною смерті від хвороб, серед яких переважає атеросклеротичне ураження судин: у 2012 р. ішемічна хвороба серця (ІХС) стала причиною смерті в 7,4 млн людей (13,2 %), інсульт – у 6,7 млн (11,9 %) [1]. В Україні за останні 30 років розповсюдження хвороб системи кровообігу зросло в 3,5 рази, смертність від них – на 46 %.

 
Страница 10 из 85