Кардиология

Friday
Apr 19th

Вход/Регистрация

Патогенетичні паралелі між рівнем сечової кислоти та іншими клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою

УДК 612.12–008.331.1–055.1–053.9:612.461.25

Іванов В. П.1, Кострубська Т. М.2, Ковальчук О. В.1


Інформація про авторів:
1Кафедра внутрішньої медицини № 2, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
2Луцький гарнізонний військовий госпіталь, військова частина А-4554, м. Луцьк, Україна


Резюме. У дослідженні наведено результати аналізу зв’язків між рівнем сечової кислоти (СК) і різними клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою (ГХ). З цією метою обстежено 90 пацієнтів із ГХ ІІ стадії віком від 60 до 89 (72,54 ± 0,77) років і 28 відносно здорових чоловіків від 60 до 83 (70,91 ± 1,38) років. Під час аналізу зафіксовано, що рівень СК виявив найбільш тісну асоціацію з величиною пульсового артеріального тиску (ПАТ) (beta = 0,345, р = 0,0001), рівнем серцево-судинного ризику (ССР) (beta = 0,295, р = 0,001) і ступенем тяжкості гіпертензивної нефропатії (beta = 0,277, р = 0,002), яку визначають за сумарним балом функціональних порушень нирок (СБФПН). Виявлено, що апріорна ймовірність гіперурикемії за рівня ПАТ ≥ 60 мм рт. ст. у 4,5 разів вища, ніж за ПАТ < 60 мм рт. ст., а найбільшу ймовірність нормального рівня ПАТ мають чоловіки з рівнем СК < 337 ммоль/л. У разі дуже високого ССР імовірність гіперурикемії (апріорно очікуваний рівень > 445 ммоль/л) у 7,7 разів вищий, ніж у пацієнтів із високим і в 19 разів вище, ніж у хворих із помірним ССР. Імовірність гіперурикемії за СБФПН > 1 бала в 2,9, а за СБФПН > 2 балів – у 9,1 разів вища, ніж у пацієнтів без уражень нирок або за їх мінімальних проявів (СБФПН ≤ 1 бала).

Ключові слова: сечова кислота, гіперурикемія, гіпертонічна хвороба, серцево-судинний ризик, пульсовий артеріальний тиск, гіпертензивна нефропатія.

 
Страница 8 из 85