Кардиология

Saturday
Jan 20th

Вход/Регистрация

Особливості морфо-функціонального стану коронарного кровообігу в жінок-курців з гострим коронарним синдромом без підйому ST

Упруго-эластические свойства артериальной стенки у лиц с артериальной гипертензией пожилого и среднего возраста

Клініко-інструментальне оцінювання віддалених результатів операції легеневого аутографта

Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому

Предиктори порушення якості життя у хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю ішемічної та гіпертензивної етіології

Активність системи окислювального стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі залежно від наявності та відсутності коморбідності з цукровим діабетом 2 типу та A1166C поліморфізму гена AGTR1

Iron defciency and its treatment in heart failure: indications and effect on prognosis

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування

Complex STEMI management: treatment of STEMI in patients with bleeding risk

Модуляція системи γ-аміномасляної кислоти під впливом екстракту пасифлори інкарната, відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функціонування церебральних і підкіркових структур у хворих з артеріальною гіпертензією жіночої статі

Вибір подальшої тактики лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця після визначення фракційного резерву кровотоку в помірно звужених коронарних артеріях

Клінічний випадок використання стрейнехокардіографії під час визначення терапевтичної тактики у хворого з гострим інфарктом міокарда

Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример

Міокардіальний місток у пацієнта молодого віку. Клінічний випадок


 
Страница 6 из 69