Кардиология

Tuesday
Jul 23rd

Вход/Регистрация

Застосування нового неінвазивного методу спеклтрекінг ехокардіографії розширює можливості діагностування ураження міокарда й оцінювання його структурно-функціональних змін


УДК 616.127–005.8–073.43

Копиця М. П.1, Титаренко Н. В.1, Суманова I. А.2, Родіонова Ю. В.1, Гончар О. В.1, Вишневська І. Р.1, Кобець А. В.1, Кутя І. М.1


1Відділ профілактики та лікування невідкладних станів, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
2Відділ кардіохірургії та невідкладної кардіології, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна 


Резюме. Застосування нового перспективного сучасного неінвазивного методу спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ) розширює можливості діагностування ураження міокарда та оцінювання його структурно-функціональних змін при різних серцево-судинних захворюваннях, у тому числі аналіз змін його показників має велике значення при гострому інфаркті міокарда. В основі цієї методики лежить оцінювання траєкторій руху акустичних маркерів міокарда під час серцевого циклу у сірошкальному двовимірному ультразвуковому дослідженні.

Цей метод порівняно із тканинною доплерографією дозволяє з більшою точністю оцінити механізм руху окремих ділянок міокарда, виявити пошкодження міокарда в ранній період інфаркту міокарда з підйомом та без підйому сегмента ST, дає змогу прогнозувати ефект реперфузійної терапії та ремоделювання лівого шлуночка. Показник СТЕ, глобальний поздовжній стрейн, можна розглядати як кількісний індекс глобальної функції лівого шлуночка, як показник несприятливого ремоделювання лівого шлуночка, як індикатор низки патологічних процесів: ішемії, гіпертрофії, дистрофії та інфільтрації міокарда. Зміни показників СТЕ можуть бути значущим предиктором несприятливого прогнозу серцево-судинних ускладнень та ризику смерті (повторний інфаркт міокарда, госпіталізація внаслідок гострої серцевої недостатності, необхідність у реваскуляризації, розвиток інсульту, загальна смертність та ін.). Також вивчається можливість застосування СТЕ для диференціальної діагностики життєздатного міокарда від рубцевої тканини. Крім того, аналіз сегментарної скоротливості за кривими стрейну дає змогу визначити басейн ураженої коронарної артерії при інфаркті міокарда.

Ключові слова: спекл-трекінг ехокардіографія, інфаркт міокарда, предиктор ризику несприятливого прогнозу та ризику смерті.

 
Страница 3 из 86