Кардиология

Monday
May 20th

Вход/Регистрация

Вплив лікування на зміни показників якості життя пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги, поєднаною з остеоартрозом у осіб з ожирінням

Печать PDF

Катеренчук І. П., Тесленко Ю. В.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Резюме. Вивчено особливості змін показників якості життя пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги, поєднаною з остеоартрозом у осіб з ожирінням, залежно від складових комплексної терапії коморбідної патології.

Встановлено, що показники якості життя на фоні призначеної супутньої, комбінованої терапії остеоартрозу та ожиріння у хворих на стабільну стенокардію характеризуються зростанням за фізичним і психологічним компонентом протягом лікування порівняно з цими показниками під впливом стандартної терапії. Наявність достовірних кореляційних взаємозв’язків з показниками загальноклінічних, антропометричних, лабораторних та інструментальних методів дослідження свідчить про взаємне обтяження перебігу коморбідних захворювань з негативним впливом на рівень якості життя.

Ключові слова: стабільна стенокардія напруги, остеоартроз, ожиріння, якість життя.

 

Effect of treatment on changes of quality of life patients with stable angina, combined with osteoarthritis in obese