Кардиология

Saturday
Jan 20th

Вход/Регистрация
Vascular endothelial dysfunction and pharmacological correction

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇReina N. J. G., MD
Clínica Risaralda, Pereira, Colombia


 Summary. The endothelium exerts multiple actions involving regulation of vascular permeability and tone, coagulation and fbrinolysis, inflammatory and immunological reactions and cell growth. Alterations of one or more such actions may cause vascular endothelial dysfunction. Different risk factors such as hypercholesterolemia, homocystinemia, hyperglycemia, hypertension, smoking, inflammation, and aging contribute to the development of endothelial dysfunction. Mechanisms underlying endothelial dysfunction are multiple, including impaired endothelium-derived vasodilators, enhanced endothelium-derived vasoconstrictors, over production of reactive oxygen species and reactive nitrogen species, activation of inflammatory and immune reactions, and imbalance of coagulation and fbrinolysis. Endothelial dysfunction occurs in many cardiovascular diseases, which involves different mechanisms, depending on specifc risk factors affecting the disease. Among these mechanisms, a reduction in nitric oxide (NO) bioavailability plays a central role in the development of endothelial dysfunction because NO exerts diverse physiological actions, including vasodilation, antiinflammation, antiplatelet, antiproliferation and antimigration. Experimental and clinical studies have demonstrated that a variety of currently used or investigational drugs, such as angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin AT1 receptors blockers, angiotensin-(1–7), antioxidants, beta-blockers, calcium channel blockers, endothelial NO synthase enhancers, phosphodiesterase 5 inhibitors, sphingosine-1-phosphate and statins, exert endothelial protective effects. Due to the difference in mechanisms of action, these drugs need to be used according to specifc mechanisms underlying endothelial dysfunction of the disease.

Keywords: endothelial dysfunction; risk factors, endothelium-dependent vasodilation; pharmacological treatment.


Судинні постін’єкційні ураження в наркозалежних: за матеріалами власних клінічних спостережень

ДОСВІД КОЛЕГУДК 616.89–008.441.33–06+616.13/.14–02+615.032.14


Рудіченко В. М.1, канд. мед. наук, доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
Любченко А. С.2, лікар-хірург
Рейзін Д. В.2, лікар-хірург
1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
2Київська міська клінічна лікарня № 8, м. Київ, Україна


Резюме. У наркозалежних осіб відзначають широкий спектр уражень. Лікарі первинної ланки (загальної практики – сімейної медицини) у своїй роботі стикаються з набутими судинними постін’єкційними ураженнями. Від третини до половини наркозалежних як основне ін’єкційне місце використовують феморальну (стегнову) вену. Внаслідок цього є значний ризик ураження феморальної вени та артерії. Можливий розвиток серйозних ускладнень, таких як інфікування, тромбоз глибоких вен, легеневий емболізм, хронічна венозна недостатність та залучення близькорозташованої феморальної артерії з наступним розвитком гангрени або аневризми. У статті наведено власні клінічні спостереження авторів за наркозалежними із судинними постін’єкційними ураженнями.

Ключові слова: наркозалежні, постін’єкційні судинні ураження, феморальна вена, феморальна артерія, несправжня аневризма.


 

Побічна легенева дія статинів при стенокардії з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічний випадок

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИУДК 616.12–009.72–06–085+616.24–007.271–06+615.272.4


Чернобривенко О. О., канд. мед. наук, лікар-кардіолог, завідувач Антигіпертензивного центру
КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва», м. Київ, Україна


Резюме. У статті описано клінічний випадок побічної бронхообструктивної дії аторвастатину в пацієнтки зі стенокардією та супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень. Розглянуто спектр побічних легеневих ефектів статинів і тактику лікаря в разі їх виникнення.

Ключові слова: клінічний випадок, статини, побічна дія, ураження легень, тактика лікаря.


Пацієнтка К., 60 років, звернулася до Антигіпертензивного центру КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» 20.01.2016 р. зі скаргами на виражену нудоту, яка виникла на фоні приймання розувастатину (1 місяць у дозі 10 мг/добу). В анамнезі: ішемічна хвороба серця (ІХС) зі стабільною стенокардією ІІ функціонального класу (підтверджено велоергометрією та холтерівським моніторингом електрокардіограми), атеросклероз брахіоцефальних артерій (за даними дуплексного ультразвукового дослідження (УЗД)), дисліпідемія, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, хронічний бронхіт з епізодичним лікуванням інгаляційними кортикостероїдами та сальбутамолом, бронхоспазм під час вживання бета-адреноблокаторів, непереносимість нітропрепаратів, алергія на антибіотики пеніцилінового ряду та полівітаміни, остеохондроз шийного відділу хребта з міжхребцевими грижами. Менопауза 5 років, у минулому – тривале вживання гормональних контрацептивів. На момент звернення приймала ще верапаміл 40 мг і триметазидин 35 мг двічі на добу, клопідогрель 75 мг/добу.

Реалізація антиаритмічного ефекту, відновлення вагосимпатичної рівноваги та гармонізація психоемоційного стану за допомогою комбінованого лікарського засобу рослинного походження – препарату Карвеліс™

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИУДК 616.839–008.6–085.322+615.322+616.12–008.331.1–06


Батушкін В. В.1, 2, д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб, завідувач кардіологічного відділення для хворих з інфарктом міокарда з блоком кардіореанімації
1Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
2Київська міська клінічна лікарня № 5, м. Київ, Україна


Резюме. Призначення звичайних антиаритмічних медикаментів, які контролюють функціональну екстрасистолічну аритмію, при нейроциркуляторній дистонії є досить суперечливим та має тимчасовий характер. Головне завдання під час ведення таких хворих – модифікація факторів ризику стрес-лімітуючих систем і, перш за все, балансу вегетативної нервової системи, корекція емоційно-депресивних особливостей сприйняття цієї аритмії за рахунок гармонізації активності центральних і підкіркових структур головного мозку. У статті наводиться приклад успішного лікування 42-річної жінки з нейроциркуляторною дистонією з вираженим кардіальним синдромом, головним проявом якого була екстрасистолічна аритмія, за допомогою курсового призначення комбінованого рослинного препарату Карвеліс™. Важливо, що аритмія попередньо не піддавалася ефективному лікуванню бета-блокаторами.

У результаті 4-тижневого лікування препаратом, що містить валеріану, собачу кропиву, мелісу та глід, відзначали зменшення ступеня психологічного напруження за Бойком В. В. та психоемоційної збудливості за шкалою HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), що свідчило про позитивний вплив препарату на стрес-лімітуючі впливи навколишнього середовища. Динаміка статистичних показників варіабельності серцевого ритму (SDNN, RMSSD, рNN50) та хвильових показників (LF, НF, VLF та LF/HF) на фоні приймання препарату Карвеліс™ мала позитивний характер и вказувала на поступову гармонізацію вегетативних взаємодій. Під впливом глоду відсоток екстрасистол зменшився з 1,59 % до 0,19 % (усіх добових комплексів R–R) за добу.

Компоненти препарату Карвеліс™ надавали виражений седативний, м’який анксіолітичний і снодійний ефект, вигідно доповнювали й розширювали антиаритмічний ефект глоду.

Ключові слова: нейроциркуляторна дистонія з кардіальним синдромом, екстрасистолічна аритмія, Карвеліс, корекція вегетативного дисбалансу, психоемоційна стабілізація, антиаритмічний ефект.


Остановка сердца и сердечно-легочная реанимация AHA и ERC 2015–2020: сводная информация

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇУДК 614.8.084:616.1:616–7


Васкес Абанто Х. Э.1, канд. мед. наук, врач медицины неотложных состояний
Васкес Абанто А. Э.2, врач семейной медицины
Арельяно Васкес С. Б.3, специалист по физической терапии и реабилитации академически-профессионального отдела медицинской технологии
1Центр первичной медико-санитарной помощи № 2, г. Киев, Украина
2Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, г. Киев, Украина
3Университет Сан-Педро, г. Чимботе, Перу


Резюме. Хотя причины остановки сердца могут быть разные, с точки зрения оказания экстренной помощи их следует рассматривать как единое целое. Срыв одной из двух жизненно важных функций (сердечной или дыхательной) неизбежно и внезапно приводит к остановке другой, из-за чего их ведение рассматривается совместно.

С помощью базовой и/или расширенной реанимации осуществляется попытка обратить клиническую смерть, заменив поначалу, чтобы восстановить позже, спонтанное дыхание и кровоснабжение с целью предотвратить биологическую смерть из-за необратимых повреждений жизненно важных органов, особенно мозга. Цель – не только восстановление жизненно важных функций организма пациента или пострадавшего, а выживание человека как индивида с минимальным качеством жизни.

Существует широко распространенное убеждение в том, что методы реанимации не должны применяться без разбора к любому человеку, так как во многих случаях прекращение сердечной и/или дыхательной деятельности происходит в момент естественной и ожидаемой смерти. Требуется особый этический подход профессионала-медика: когда имеется потенциально корректируемое событие. При наличии каких-либо обоснованных сомнений, необходимо все же начать реанимацию до получения более объективных данных, поскольку «принцип выгоды от сомнения» всегда должен быть на стороне пострадавшего или пациента.

В рекомендациях Американской ассоциации сердца (AHA) и Европейского совета по реанимации (ERC) 2015 г. оцениваются разные методы и технологии для того, чтобы мониторировать состояние пациента во время и после реанимации и потенциально руководить мероприятиями «Расширенной поддержки жизни» (Advanced Life Support, ALS), как профессиональное и логическое продолжение ранее начатых мероприятий «Базовой поддержки жизни» (Basic Life Support, BLS).

Ключевые слова: расширенная поддержка жизни, внезапная смерть, остановка сердца, реанимация, ALS, BLS.


Прошлый месяц Январь 2018 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Последние записи блогеров

Фотоотчет с мероприятия
Новости
Хотим поделиться с Вами снимками с VI Конференции ...
0

Хотите получать последние новости?
Введите свой email:


АНКЕТА

для получения презентационного номераworwag-pharma farmak sanofi bhfz boehringer_ingelheim OrionPharma pfizer