Кардиология

Saturday
Mar 25th

Вход/Регистрация

imf17 486x60 ru ak

 

Читайте в № 5-6 (24) 2016

Особливості морфо-функціонального стану коронарного кровообігу в жінок-курців з гострим коронарним синдромом без підйому ST

Упруго-эластические свойства артериальной стенки у лиц с артериальной гипертензией пожилого и среднего возраста

Клініко-інструментальне оцінювання віддалених результатів операції легеневого аутографта

Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому

Предиктори порушення якості життя у хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю ішемічної та гіпертензивної етіології

Активність системи окислювального стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі залежно від наявності та відсутності коморбідності з цукровим діабетом 2 типу та A1166C поліморфізму гена AGTR1

Iron defciency and its treatment in heart failure: indications and effect on prognosis

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування

Complex STEMI management: treatment of STEMI in patients with bleeding risk

Модуляція системи γ-аміномасляної кислоти під впливом екстракту пасифлори інкарната, відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функціонування церебральних і підкіркових структур у хворих з артеріальною гіпертензією жіночої статі

Вибір подальшої тактики лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця після визначення фракційного резерву кровотоку в помірно звужених коронарних артеріях

Клінічний випадок використання стрейнехокардіографії під час визначення терапевтичної тактики у хворого з гострим інфарктом міокарда

Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример

Міокардіальний місток у пацієнта молодого віку. Клінічний випадок


Читайте в № 4 (23) 2016

Вплив статевих відмінностей на хірургічну структуру оперованих у старшому віці дорослих із вродженими вадами серця

Респираторные феномены при артериальной гипертензии

Новые возможности превентивно-терапевтической коррекции когнитивных расстройств у больных с артериальной гипертензией

Разработка многофакторной модели прогнозирования неблагоприятных исходов у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

Основные аспекты Европейских рекомендаций 2015 года по диагностике и лечению заболеваний перикарда

Низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности при ожирении: новые взгляды на механизмы и возможности коррекции

Кардіоренальний зв’язок, діагностичне та прогностичне значення натрійуретичних пептидів за систолічної хронічної серцевої недостатності

Блокада обміну L-карнітину як фактор метаболічної терапії в гострому періоді інфаркту міокарда. Сучасний стан проблеми

Case of angina pectoris at rest and during effort due to coronary spasm and myocardial bridging

Значение рутинной эхокардиографии в правильной трактовке некоторых патологических состояний. Практические примеры


Прошлый месяц Март 2017 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31

Последние записи блогеров

Фотоотчет с мероприятия
Новости
Хотим поделиться с Вами снимками с VI Конференции ...
0

Хотите получать последние новости?
Введите свой email:


АНКЕТА

для получения презентационного номераworwag-pharma farmak sanofi bhfz boehringer_ingelheim OrionPharma pfizer