Кардиология

Saturday
Apr 29th

Вход/Регистрация

imf17 486x60 ru ak

 

Читайте в № 5-6 (24) 2016

Особливості морфо-функціонального стану коронарного кровообігу в жінок-курців з гострим коронарним синдромом без підйому ST

Упруго-эластические свойства артериальной стенки у лиц с артериальной гипертензией пожилого и среднего возраста

Клініко-інструментальне оцінювання віддалених результатів операції легеневого аутографта

Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому

Предиктори порушення якості життя у хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю ішемічної та гіпертензивної етіології

Активність системи окислювального стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі залежно від наявності та відсутності коморбідності з цукровим діабетом 2 типу та A1166C поліморфізму гена AGTR1

Iron defciency and its treatment in heart failure: indications and effect on prognosis

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування

Complex STEMI management: treatment of STEMI in patients with bleeding risk

Модуляція системи γ-аміномасляної кислоти під впливом екстракту пасифлори інкарната, відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функціонування церебральних і підкіркових структур у хворих з артеріальною гіпертензією жіночої статі

Вибір подальшої тактики лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця після визначення фракційного резерву кровотоку в помірно звужених коронарних артеріях

Клінічний випадок використання стрейнехокардіографії під час визначення терапевтичної тактики у хворого з гострим інфарктом міокарда

Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример

Міокардіальний місток у пацієнта молодого віку. Клінічний випадок


Читайте в № 4 (23) 2016

Вплив статевих відмінностей на хірургічну структуру оперованих у старшому віці дорослих із вродженими вадами серця

Респираторные феномены при артериальной гипертензии

Новые возможности превентивно-терапевтической коррекции когнитивных расстройств у больных с артериальной гипертензией

Разработка многофакторной модели прогнозирования неблагоприятных исходов у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

Основные аспекты Европейских рекомендаций 2015 года по диагностике и лечению заболеваний перикарда

Низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности при ожирении: новые взгляды на механизмы и возможности коррекции

Кардіоренальний зв’язок, діагностичне та прогностичне значення натрійуретичних пептидів за систолічної хронічної серцевої недостатності

Блокада обміну L-карнітину як фактор метаболічної терапії в гострому періоді інфаркту міокарда. Сучасний стан проблеми

Case of angina pectoris at rest and during effort due to coronary spasm and myocardial bridging

Значение рутинной эхокардиографии в правильной трактовке некоторых патологических состояний. Практические примеры


Прошлый месяц Апрель 2017 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30

Последние записи блогеров

Фотоотчет с мероприятия
Новости
Хотим поделиться с Вами снимками с VI Конференции ...
0

Хотите получать последние новости?
Введите свой email:


АНКЕТА

для получения презентационного номераworwag-pharma farmak sanofi bhfz boehringer_ingelheim OrionPharma pfizer